Senaste nytt

Här kan du hitta den senaste informationen om det kommande bostadsområdet Hills Villastad. Trevlig läsning!

Nästa markvisning inne på byggområdet 10/12

22 november, 2017

2017 11 Saljbod

Den 10 december 13.00-13.30 är det dags för nästa visning av Hills Villastad för hugade spekulanter.  Parkering som tidigare vid den röda boden på Hills Golf & Sports Club. Våra mäklare från Bjurfors är på plats och tar hand om dig, och representeras här av Andreas Szalkowski, Magnus Hägg och Marcus Cyrillus. Ingen föranmälan krävs,...Läs mer

2017 11 Saljbod

Den 10 december 13.00-13.30 är det dags för nästa visning av Hills Villastad för hugade spekulanter.  Parkering som tidigare vid den röda boden på Hills Golf & Sports Club. Våra mäklare från Bjurfors är på plats och tar hand om dig, och representeras här av Andreas Szalkowski, Magnus Hägg och Marcus Cyrillus. Ingen föranmälan krävs, välkomna!

2017 11 Maklare

 

Visa mindre

Splintvedsgatan din nya adress

20 oktober, 2017

2017 10 Splintvedsgatan

Splintvedsgatan blir adressen för alla som flyttar in i området Utsikten. Gatan har fått sitt namn efter ett av trädens beståndsdelar, som står för transporten av vatten och mineraler från rot till blad. Temat vad gäller gatunamnen kommer följa även kommande etapper framöver. Visste du att... - En barrträdstam består i tvärsnittet av märg, kärnved, splintved och bark - Hos...Läs mer

2017 10 Splintvedsgatan
Splintvedsgatan blir adressen för alla som flyttar in i området Utsikten. Gatan har fått sitt namn efter ett av trädens beståndsdelar, som står för transporten av vatten och mineraler från rot till blad. Temat vad gäller gatunamnen kommer följa även kommande etapper framöver.

Visste du att…
– En barrträdstam består i tvärsnittet av märg, kärnved, splintved och bark
– Hos vissa trädslag har kärnveden en mörkare färgton än splinten, till exempel hos furan, lärk och ek
– Hos andra trädslag skiljer sig inte kärnvedens färgnyans från splintvedens, till exempel hos gran och silvergran
– I splintveden sker transporten av vatten och däri lösta närsalter upp till trädets barr och löv, där fotosyntesen sker
– Vid fotosyntesen omvandlas närsalter, koldioxid och solenergi till näringsämnen som transporteras ut till trädets alla levande celler
– Transporten sker i bastbarken, utanför splintveden och tillväxtlagret, ända ned till trädets finaste rötter
– Ytterst i stammens tvärsnitt finns barken, som skyddar stammen mot infektioner och uttorkning
Källa: traguiden.se

Visa mindre

Byggdagbok från Utsikten: Till hösten står visningshuset klart!

5 juli, 2017

1200x700_Byggdagbok_Juni5-768x448

Nu börjar det synas att det byggs villor i Hills Villastad! Det händer fortfarande mycket under markytan, men allt mer förändras ovan jord och till hösten står visningshuset klart. Det ser vi framemot! Som vanligt råder febril aktivitet. Sprängningarna är nu avslutade och Hills väg till bostadsområdet och golfbanan är belagd med det första asfaltslagret. Det sista lagret...Läs mer

Nu börjar det synas att det byggs villor i Hills Villastad! Det händer fortfarande mycket under markytan, men allt mer förändras ovan jord och till hösten står visningshuset klart. Det ser vi framemot!

Som vanligt råder febril aktivitet. Sprängningarna är nu avslutade och Hills väg till bostadsområdet och golfbanan är belagd med det första asfaltslagret. Det sista lagret läggs när alla tunga maskiner har lämnat området för att vägen inte ska ta skada. Gång- och cykelbanan, som löper parallellt med vägen, är påbörjad.

Den grövre stenkrossen är kvar och arbetar nu vid den nordvästra delen. Efterkrossen är klar med sina uppgifter och har lämnat området efter att ha krossat omkring 2000 ton sten per dag. Den förtjänar verkligen lite ledighet! Alla sten- och jordmassor används liksom tidigare för att fylla ut och forma landskapet.

Den kuperade terrängen ger inte bara en storslagen utsikt, den medför också många komplexa hänsynstaganden, som exempelvis rasvinklar, stödmurar samt dragning av vatten och avlopp djupt nere i marken. Hela tiden lär vi oss hur vi kan jobba effektivare.

Arbetet med att bygga väggelement och träfasader har påbörjats i fältfabriken. Visningshusets yttre väggar står klara och vi jobbar nu med de inre. Här för vi bland annat upp gipsväggar och drar el. Detta hus kommer att vara klart till hösten och vi följer spänt utvecklingen!

Parkarbetet har börjat så smått. Här planeras dammen med sin vattenspegel, liksom grönområdena, bäcken och promenadslingan. Allt ska vara klart till nästa sommar. Denna plats blir både harmonisk och idyllisk, samtidigt som den fyller en praktisk funktion. Dammen, som är på gång men ännu inte påbörjad, kommer dels att ta hand om dagvattnet och även fungera som ett fint blickfång i parken.

Husen växer fram steg för steg och allt fler förändringar märks nu ovan jord. Betongväggarna för hus hummer 17-21 är resta. Därefter ska betongskarvar tätas, cellplast läggas på och fasader uppföras. För hus nummer 22-30 är grunden flisad och kantelementen satta. Vid hus nummer 16-19 utför vi även markarbeten. Till hus nummer 56-76, i områdets nordvästra del, drar vi vatten och avlopp.

Men det är inte bara på byggfronten som det händer stora saker. I början av sommaren blev det officiellt att Hills Golf & Sports Club arrangerar Nordea Masters som spelas 16-19 augusti 2018. Golftävlingen tillhör de publikmässigt största på den europeiska golftouren för herrar. Detta är ytterligare en sak som sätter denna natursköna trakt på kartan.

Vi önskar alla en härlig sommar!

1200x700_Byggdagbok_Juni2-768x448

Betongväggarna för hus 17-21 är nu resta och på andra sidan gatan pågår markarbete.

1200x700_Byggdagbok_Juni3-768x448

I fältfabriken byggs väggelement och träfasader.

1200x700_Byggdagbok_Juni4-768x448

Drönarbild av området. Visningshusets yttre väggar är nu klara.

1200x700_Byggdagbok_Juni5-768x448

Visningshuset kommer vara klart till hösten!

Visa mindre

Byggdagbok Söderläget: Borrning för bergvärme klar

1200x870_Byggdagbok_Juni_So¦êderL

Semestern står för dörren och vi vill passa på att berätta hur Söderläget i Hills Villastad utvecklas. Fortfarande händer mycket under markytan, men allt mer förändras även ovan jord. Det är tydligt att det natursköna läget är svårslaget! Detta blir en plats där det är lätt att njuta av livet. Som vanligt råder febril aktivitet. Sprängningarna är nu avslutade och vägens...Läs mer

Semestern står för dörren och vi vill passa på att berätta hur Söderläget i Hills Villastad utvecklas. Fortfarande händer mycket under markytan, men allt mer förändras även ovan jord. Det är tydligt att det natursköna läget är svårslaget! Detta blir en plats där det är lätt att njuta av livet.

Som vanligt råder febril aktivitet. Sprängningarna är nu avslutade och vägens första etapp är belagd med det första asfaltslagret. Det sista lagret läggs när alla tunga maskiner har lämnat området, allt för att vägen inte ska ta skada. Gång- och cykelbanan, som löper parallellt med vägen, är påbörjad av avslutas efterhand.

1200x870_Byggdagbok_Juni_So¦êderL

Markarbetet pågår och alla flerbostadshus är färdigterrasserade i rätt nivå. Borrningen av de totalt 14 hålen för bergvärme är i princip klar. För detta har vi borrat 180 meter under hus två och 200 meter under hus fyra. I dessa läggs rör som leds in i undercentraler för att sedan fördela värmen i de fem husen. Yttre vatten- och avloppsledningar är dragna till hus fyra och fem och de inre VA-ledningarna är på gång. Pumphuset som ska hantera avloppsvattnet kommer att byggas klart inom kort. I oktober anländer en gigantisk byggkran som ska lyfta byggelement till flerbostadshusen.

Parkarbetet har börjat så smått. Här planeras dammen med sin vattenspegel, liksom grönområdena, bäcken och promenadslingan. Allt ska vara klart till nästa sommar. Denna plats blir både harmonisk och idyllisk, samtidigt som den fyller en praktisk funktion. Dammen, som är på gång men ännu inte påbörjad, kommer dels att ta hand om dagvattet och även fungera som ett fint blickfång i parken.

Men det är inte bara på byggfronten som det händer stora saker. I början av sommaren blev det officiellt att Hills Golf & Sports Club arrangerar Nordea Masters som spelas 16-19 augusti 2018. Golftävlingen tillhör de publikmässigt största på den europeiska golftouren för herrar. Detta är ytterligare en sak som sätter denna natursköna trakt på kartan.

Vi önskar alla en härlig sommar!

Visa mindre

Byggdagbok från Utsikten: Arbetet med nya vägen till området fortsätter

20 april, 2017

Byggd Utsikten april 2

Hills Villastad växer fram steg för steg och även om ett stort arbete återstår så tar landskapet allt mer form för att bli den oas som vi planerar för. Mark- och byggarbete sker i ständig växelverkan, både för att det är nödvändigt och för att vi ska kunna arbeta så effektivt som möjligt. Det sker mycket både ovan och under jord! Arbetet med den nya vägen till området...Läs mer

Hills Villastad växer fram steg för steg och även om ett stort arbete återstår så tar landskapet allt mer form för att bli den oas som vi planerar för. Mark- och byggarbete sker i ständig växelverkan, både för att det är nödvändigt och för att vi ska kunna arbeta så effektivt som möjligt. Det sker mycket både ovan och under jord!

Byggd Utsikten april 2017 1

Arbetet med den nya vägen till området fortsätter. Under april och maj beläggs den med första lagret asfalt. I denna första etapp gäller det avsnittet mellan Gundefjällsgatan och sänkan mot golfklubben. Toppen, alltså det övre asfatslagret, lägger vi längre fram när de tyngre fordonen har lämnat området. Vi vill nämligen bespara vägen det hårda trycket så den håller sig fin och jämn. Liksom tidigare är vi tacksamma för alla trafikanter som kör lugnt och visat hänsyn för vägarbetarna.

Sprängningarna fortsätter enligt planen fram till och med juni månad. Som vanligt placerar vi ut vaktposter vid varje tillfälle. Vi vill ändå uppmana till försiktighet för att ingen ska komma till skada. Var även uppmärksam på de snitslar och instruktionsmeddelanden som vi satt upp.

Den grövre krossen som bearbetar de bortsprängda bergsmassorna har varit igång i några veckor. Snart kommer efterkrossen som krossar massorna ytterligare, bland annat till makadam som sedan används till husgrunderna. Allt material som vi flyttar på – jord, berg och sten – blir till utfyllnad inom området och onödiga transporter undviks.

Byggd Utsikten april 2

Arbetet med vatten och avlopp är i stort sett klart till den övre delen av villaområdet Utsikten. Dessutom är husgrunderna till hus nummer 17-21 nästan avslutade och hus nummer 22-30 står på tur. Vi har också börjat jobba med grunden och invändiga rör till visningshuset som beräknas vara klart i höst. Det blir spännande att se det växa fram! Vi har för övrigt två arbetslag som jobbar med villorna; ett för Bjørk och ett för Eik och Ask. På så sätt går arbetet snabbare då alla blir mer inkörda på den hustyp de jobbar med. När semestern närmar sig börjar vi också att förbereda för vatten och avlopp till det andra utbyggnadsområdet av Utsikten.

bild-3

Den stora fältfabriken är på plats och här kommer väggelement, inklusive fasader, att tillverkas. Genom att producera dessa byggkomponenter inom området undviker vi många långa transporter på vägarna.

Som synes jobbar vi flitigt vidare. Det är uppriktigt sagt en glädje att arbeta med ett så spännande projekt som Hills Villastad!

Visa mindre

Byggstart av brf Söderläget

31 mars, 2017

Hills_Exterior

Bygglovet för brf Söderläget har vunnit laga kraft, och det för med sig att vi nu har spikat byggstarten! De inledande markarbetena påbörjas under maj månad. Brf Söderläget består av fem flerbostadshus med tolv lägenheter i vardera hus, vilket totalt ger 60 nya lägenheter. Vårt projektteam håller nu på att färdigställa tidplanen för bygget. Preliminär första...Läs mer

Hills_Exterior

Bygglovet för brf Söderläget har vunnit laga kraft, och det för med sig att vi nu har spikat byggstarten! De inledande markarbetena påbörjas under maj månad.

Brf Söderläget består av fem flerbostadshus med tolv lägenheter i vardera hus, vilket totalt ger 60 nya lägenheter. Vårt projektteam håller nu på att färdigställa tidplanen för bygget. Preliminär första inflyttning är beräknad till kvartal 4, 2018. Inflyttningen i de fem husen kommer sträcka sig fram till kvartal 2, 2019.

I dagsläget är 46 av lägenheterna sålda. Vi har ett fortsatt stort intresse av såväl Söderläget som Utsikten vid våra visningar. Välkommen till nästa visning på tisdag den 11 april kl 17.

Visa mindre

Ännu en milstolpe på byggplatsen

20 februari, 2017

IMG_0673

Nu är den sista brunnen satt på den stora infartsvägen till Hills Villastad. Det är en milstolpe för oss och innebär att vi nu börjar lägga vatten- och avloppsledningar som ska gå upp i bostadsområdet. Det är en busy måndag som vanligt på byggplatsen med andra...Läs mer

IMG_0673

Nu är den sista brunnen satt på den stora infartsvägen till Hills Villastad. Det är en milstolpe för oss och innebär att vi nu börjar lägga vatten- och avloppsledningar som ska gå upp i bostadsområdet. Det är en busy måndag som vanligt på byggplatsen med andra ord!

Visa mindre

Byggdagbok från Utsikten: Sprängningarna fortsätter och vägen breddas

16 januari, 2017

bild-1

Det är full aktivitet på platsen som växer fram till ett fantastiskt naturskönt bostadsområde – Hills Villastad. Sprängningarna fortsätter, vägen breddas, vägbelysning och avlopp förbereds liksom fundamentet för den kommande fältfabriken. Varje dag tas nya steg mot målet. I november inleddes sprängningarna av berget. Det är ett digert jobb. Totalt ska 68 800 m3...Läs mer

Det är full aktivitet på platsen som växer fram till ett fantastiskt naturskönt bostadsområde – Hills Villastad. Sprängningarna fortsätter, vägen breddas, vägbelysning och avlopp förbereds liksom fundamentet för den kommande fältfabriken. Varje dag tas nya steg mot målet.

I november inleddes sprängningarna av berget. Det är ett digert jobb. Totalt ska 68 800 m3 sprängas och omfördelas på området. Tänk motsvarande 68,8 miljoner enliters mjölkpaket så säger det en del om volymen! Staplar man dessa paket på varandra blir höjden 1500 mil vilket motsvarar sträckan mellan Göteborg och Antarktis. Det är därmed en god idé att återanvända massorna till att utforma en trivsam boendemiljö, istället för att forsla bort dem från trakten. Inga onödiga transporter här inte!

I regel genomförs varje vecka genomförs två till tre sprängningar, alla under dagtid. Säkerheten är otroligt viktig och vi placerar ut vaktposter vid varje sprängningstillfälle. Vi vill ändå uppmana till försiktighet för att ingen ska komma till skada. På området finns också två stora grävmaskiner på 30 respektive 34 ton. De forslar både bergsmassor och skyddande gummimattor. Förarhytterna är utrustade med pansarglas – allt för säkerheten. Vi använder även tre mindre maskiner som ”bara” väger 27 ton vardera. Ungefär som 54 fullvuxna älgar om man återigen vill få perspektiv.

Vägen in till Hills Villastad ska bli bredare. Därför är asfalten bortfräst och Hills Väg är för tillfället en grusväg. För att minska risken för stenskott har hastigheten sänkts. Under arbetets gång är endast en fil öppen för trafik och vi är tacksamma för alla trafikanter som kör lugnt och visar hänsyn för vägarbetarna. Hills Väg får dessutom belysning och även det är påbörjat.

Anläggningen av vatten- och avloppsledningar fortsätter. Det rör sig om tre olika rör; ett för dricksvatten, ett för dagvatten (regn) och ett rör för avlopp. Om några veckor bygger vi också upp en s.k. fältfabrik där olika huskomponenter ska tillverkas. Vi är just i färd med att förbereda för de 24 betongplintarna som fabriken kommer att vila på. Vi kommer att berätta mer om fältfabriken i nästa byggdagbok.

Vi jobbar alltså med flera olika arbetsområden samtidigt och både planeringen och själva utförandet är krävande. Samtidigt är det oerhört inspirerande att se hur vi närmar oss målet allt mer. Hills Villastad blir en oas att längta hem till!

bild-1

Vår mätare (personen till vänster), grävmaskin och borrigg hjälps åt att förbereda inför sprängning.

bild-2

Bygget är igång och det är mycket som händer på samma gång. Malin, arbetsledare och Annie, entreprenadingenjör följer på nära håll förvandlingen av landskapet till ett fantastiskt bostadsområde.

bild-33

Hills Väg in till Hillsområdet ska bli bredare och få belysning. Kör försiktigt för att undvika stenskott och för att visa hänsyn till de som arbetar med vägen!

Visa mindre

Bredare infartsväg till Hills

4 januari, 2017

22162076713_d9a844ca45_k

Vägen in till det nya bostadsområdet Hills Villastad och Hills Golf & Sports Club ska bli bredare och få belysning. Arbetet med detta påbörjas på måndag 9 januari och beräknas pågå fram till 1 augusti. I ett första skede kommer den befintliga asfalten att fräsas bort och Hills väg kommer bli en grusväg, vilket innebär att hastigheten sänks för att minska risken för...Läs mer

22162076713_d9a844ca45_k

Vägen in till det nya bostadsområdet Hills Villastad och Hills Golf & Sports Club ska bli bredare och få belysning. Arbetet med detta påbörjas på måndag 9 januari och beräknas pågå fram till 1 augusti. I ett första skede kommer den befintliga asfalten att fräsas bort och Hills väg kommer bli en grusväg, vilket innebär att hastigheten sänks för att minska risken för stenskott. Vägen kommer vara öppen för trafik i en fil under arbetstiden. Kör försiktigt, sänk hastigheten och visa därmed hänsyn till de som arbetar med vägen!
Visa mindre

Nytt år – nya villor till försäljning!

28 december, 2016

Skärmavbild 2016-12-28 kl. 18.22.45

Under vecka 5 släpper vi 16 nya villor till VIP-säljstart i vår första etapp Utsikten i Hills Villastad. Etappnamnet Utsikten är ingen slump eftersom varje terrass ger en storslagen vy över den nya parken och golfbanan. Här kommer vi bygga tre arkitektritade hustyper: Villa Bjørk, Villa Eik och Villa Ask. Räkna med ett boende utöver det vanliga! Alla villor är utformade för...Läs mer

Fb_Instagram_huskarta

Under vecka 5 släpper vi 16 nya villor till VIP-säljstart i vår första etapp Utsikten i Hills Villastad. Etappnamnet Utsikten är ingen slump eftersom varje terrass ger en storslagen vy över den nya parken och golfbanan. Här kommer vi bygga tre arkitektritade hustyper: Villa Bjørk, Villa Eik och Villa Ask. Räkna med ett boende utöver det vanliga!

Alla villor är utformade för optimal utsikt från vardagsrum, kök och den egna terrassen. Självklart erbjuder vi flera planlösningsalternativ så att du kan välja den som passar dig bäst. Grundstandarden är hög och bland kvaliteterna kan vi nämna ekparkett, vita väggar, fönsterbänkar i kalksten och stora köksöar. Villornas inre takhöjd spänner mellan 2,4 och 3,2 meter vilket ger en härlig luftighet och rymd. Utvändigt har husen en genomtänkt variation med stående träpanel i två grå nyanser som varvas med tegel och cederträ. De rena, strama linjerna ger ett tidlöst intryck som håller i längden.

Villa Bjørk består av två yteffektiva plan med en totalyta på 139 kvm. Entrén ligger på övre plan, liksom sociala ytor som vardagsrum och kök i en öppen planlösning. Här finns också den stora terrassen som tillsammans med de höga fönsterpartierna erbjuder en fantastisk utsikt över det vackra området. Uppfarten har plats för tre bilar, varav en i carport.

Villa Eik är ett rymligt och flexibelt hus där totalytan i de båda planen är hela 170 kvm. Entrén finns på nedre plan och uppfarten har plats för tre bilar, varav en i carport. På det övre planet ligger vardagsrum och kök, från dessa öppna ytor når du den väl tilltagna terrassen som precis som de vidsträckta fönstrena ger dig möjlighet att njuta av ett imponerande panorama.

Villa Ask är störst i klassen med sina 201 kvm. Den är i princip identisk med Villa Eik men har dessutom en tredje våning med allrum alternativt sovrum med klädkammare. Här finns även en övre terrass med gatans allra bästa utsikt! Det andra planets terrass utgör tillsammans med intilliggande kök och vardagsrum en trevlig inramning till såväl sällskapsliv som privat avkoppling.

Läs mer om de olika villorna och anmäl ditt intresse på Veidekke Bostads hemsida så får du löpande information om projektet och förtur vid säljstart.

Visa mindre