Tidplan

2016

Första området i Hills Villastad, Utsikten, släpps till försäljning. I första etappen bygger vi 76 villor och 60 lägenheter. Infrastruktur (gator och cykelbanor) samt byggnation av bostäder startar.

2017

Byggnation av Utsikten pågår under hela året. Under våren byggstart för de 60 lägenheterna i Söderläget. Här erbjuds friliggande villor, parhus samt lägenheter.

2018

De första bostäderna i Utsikten färdigställs och flyttas in. Planering av andra bostadsområdet, Ängen, pågår.

2019

Utsikten färdigställs och alla bostäder flyttas in. Säljstart och byggstart av bostäderna i Ängen (etapp 2). Här erbjuds friliggande villor, parhus och lägenheter. Planering av Hills Villastads tredje och sista område, Gläntan, inleds. Här planerar vi för stora friliggande villor samt mindre rad- och parhus.

2020

Bostäderna i Ängen färdigställs och flyttas in. Byggnation av husen i Gläntan startar.

2021

Inflyttning av bostäderna i området Gläntan startar.

2022

Området färdigställs.