Senaste nytt

Här kan du hitta den senaste informationen om det kommande bostadsområdet Hills Villastad. Trevlig läsning!

14 december, 2016

Sprängt var det här!

Utsikt

Skapandet av det nya bostadsområdet Hills Villastad har påbörjats. I den befintliga södersluttningen håller vi nu under vintern på att spränga bort berg och flytta mark. Allt material som blir kvar efter grävning och sprängning omfördelas och återanvänds i uppbyggnaden av området. Detta sparar både vi och miljön extra transporter på. När vi spränger använder vi oss av två borriggar från Kalvsjöholmsbolaget. Borrhålen är ungefär 4 meter djupa och fylls med dynamit. Vi spränger ungefär 2-3 gånger per vecka och då är säkerheten viktig. För att ingen ska råka komma in på området när vi spränger placerar vi ut vaktposter inför varje tillfälle. Vid sidan av borriggarna går två stora grävmaskiner som hjälper till att täcka med gummimattor inför sprängningarna och de lastar även undan det sprängda berget. För att grävmaskinisterna ska vara säkra vid den här typen av arbete är förarhytterna  utrustade med pansarglas. Utöver det stora pusslet med att få all mark på rätt ställe så har vi ytterligare tre grävmaskiner i området som håller på att anlägga huvudgatan in till området. Under gatan läggs samtidigt vatten- och avloppsledningar. Grävmaskinerna för detta arbete är något mindre än de andra två och väger ”endast” 27 ton, vilket motsvarar 54 fullvuxna älgar. Det krävs många hästkrafter för att bygga ett helt nytt bostadsområde.

Det är mycket material i området vilket är en stor utmaning. Totalt är det nära 69 000 kubikmeter berg som ska sprängas bort! Den massan motsvarar 69 miljoner mjölkpaket på 1 liter vardera. Om vi skulle stapla dessa mjölkpaket på varandra hade höjden på stapeln nått 1 500 mil, vilket motsvarar sträckan mellan Göteborg och Antarktis.