Tidsplan

2016

Säljstart av Utsikten (etapp 1), 76 villor och 60 lägenheter. Byggstart villor och infrastruktur.

2017

Byggnation av villorna i området Utsikten pågick under hela året. Byggstart av bostadsrätterna i Söderläget skedde våren 2017.

2018

De första husen och bostadsrätterna i etapp 1 blev klara för inflyttning. Förberedande arbete för säljstart och byggstart av etapp 2, rad- och parhus samt villor och lägenheter.

2019

Sälj- och byggstart av etapp 2. De sista köparna i etapp 1 flyttar in.

2019

Säljstart av etapp 3; stora friliggande villor samt mindre rad- och parhus.

2020

Etapp 2 flyttar in. Byggnation av bostäder i etapp 3 startar.

2021

Inflyttning av bostäderna i etapp 3.

2022

Området färdigställs.