Tidsplan

2016

Säljstart av område 1, 76 villor och 60 lägenheter. Byggstart villor och infrastruktur.

2017

Byggnation av villorna i område 1 pågick under hela året. Byggstart av bostadsrätterna i område 1 skedde våren 2017.

2018

De första husen och bostadsrätterna i område 1 blev klara för inflyttning. Förberedande arbete för säljstart och byggstart av område 2, rad- och parhus samt villor och lägenheter.

2019

Sälj- och byggstart av område 2. De sista köparna i område 1 flyttar in.

2020

Område 2 börjar flytta in. Projektering av område 3 med friliggande villor, bostadsrätter samt rad- och parhus.

2021

Säljstart av etapp 3. Ev. start av byggnation av bostäder i område 3.

2022

Inflyttning av bostäderna i område 3 påbörjas. De sista köparna i område 2 flyttar in.

2024

Hills Villastad är färdigbyggt.