Senaste nytt

Här kan du hitta den senaste informationen om det kommande bostadsområdet Hills Villastad. Trevlig läsning!

16 januari, 2017

Byggdagbok från Utsikten: Sprängningarna fortsätter och vägen breddas

Det är full aktivitet på platsen som växer fram till ett fantastiskt naturskönt bostadsområde – Hills Villastad. Sprängningarna fortsätter, vägen breddas, vägbelysning och avlopp förbereds liksom fundamentet för den kommande fältfabriken. Varje dag tas nya steg mot målet.

I november inleddes sprängningarna av berget. Det är ett digert jobb. Totalt ska 68 800 m3 sprängas och omfördelas på området. Tänk motsvarande 68,8 miljoner enliters mjölkpaket så säger det en del om volymen! Staplar man dessa paket på varandra blir höjden 1500 mil vilket motsvarar sträckan mellan Göteborg och Antarktis. Det är därmed en god idé att återanvända massorna till att utforma en trivsam boendemiljö, istället för att forsla bort dem från trakten. Inga onödiga transporter här inte!

I regel genomförs varje vecka genomförs två till tre sprängningar, alla under dagtid. Säkerheten är otroligt viktig och vi placerar ut vaktposter vid varje sprängningstillfälle. Vi vill ändå uppmana till försiktighet för att ingen ska komma till skada. På området finns också två stora grävmaskiner på 30 respektive 34 ton. De forslar både bergsmassor och skyddande gummimattor. Förarhytterna är utrustade med pansarglas – allt för säkerheten. Vi använder även tre mindre maskiner som ”bara” väger 27 ton vardera. Ungefär som 54 fullvuxna älgar om man återigen vill få perspektiv.

Vägen in till Hills Villastad ska bli bredare. Därför är asfalten bortfräst och Hills Väg är för tillfället en grusväg. För att minska risken för stenskott har hastigheten sänkts. Under arbetets gång är endast en fil öppen för trafik och vi är tacksamma för alla trafikanter som kör lugnt och visar hänsyn för vägarbetarna. Hills Väg får dessutom belysning och även det är påbörjat.

Anläggningen av vatten- och avloppsledningar fortsätter. Det rör sig om tre olika rör; ett för dricksvatten, ett för dagvatten (regn) och ett rör för avlopp. Om några veckor bygger vi också upp en s.k. fältfabrik där olika huskomponenter ska tillverkas. Vi är just i färd med att förbereda för de 24 betongplintarna som fabriken kommer att vila på. Vi kommer att berätta mer om fältfabriken i nästa byggdagbok.

Vi jobbar alltså med flera olika arbetsområden samtidigt och både planeringen och själva utförandet är krävande. Samtidigt är det oerhört inspirerande att se hur vi närmar oss målet allt mer. Hills Villastad blir en oas att längta hem till!

bild-1

Vår mätare (personen till vänster), grävmaskin och borrigg hjälps åt att förbereda inför sprängning.

bild-2

Bygget är igång och det är mycket som händer på samma gång. Malin, arbetsledare och Annie, entreprenadingenjör följer på nära håll förvandlingen av landskapet till ett fantastiskt bostadsområde.

bild-33

Hills Väg in till Hillsområdet ska bli bredare och få belysning. Kör försiktigt för att undvika stenskott och för att visa hänsyn till de som arbetar med vägen!