Senaste nytt

Här kan du hitta den senaste informationen om det kommande bostadsområdet Hills Villastad. Trevlig läsning!

31 mars, 2017

Byggstart av brf Söderläget

Hills_Exterior

Bygglovet för brf Söderläget har vunnit laga kraft, och det för med sig att vi nu har spikat byggstarten! De inledande markarbetena påbörjas under maj månad.

Brf Söderläget består av fem flerbostadshus med tolv lägenheter i vardera hus, vilket totalt ger 60 nya lägenheter. Vårt projektteam håller nu på att färdigställa tidplanen för bygget. Preliminär första inflyttning är beräknad till kvartal 4, 2018. Inflyttningen i de fem husen kommer sträcka sig fram till kvartal 2, 2019.

I dagsläget är 46 av lägenheterna sålda. Vi har ett fortsatt stort intresse av såväl Söderläget som Utsikten vid våra visningar. Välkommen till nästa visning på tisdag den 11 april kl 17.