Senaste nytt

Här kan du hitta den senaste informationen om det kommande bostadsområdet Hills Villastad. Trevlig läsning!

5 juli, 2017

Byggdagbok Söderläget: Borrning för bergvärme klar

Semestern står för dörren och vi vill passa på att berätta hur Söderläget i Hills Villastad utvecklas. Fortfarande händer mycket under markytan, men allt mer förändras även ovan jord. Det är tydligt att det natursköna läget är svårslaget! Detta blir en plats där det är lätt att njuta av livet.

Som vanligt råder febril aktivitet. Sprängningarna är nu avslutade och vägens första etapp är belagd med det första asfaltslagret. Det sista lagret läggs när alla tunga maskiner har lämnat området, allt för att vägen inte ska ta skada. Gång- och cykelbanan, som löper parallellt med vägen, är påbörjad av avslutas efterhand.

1200x870_Byggdagbok_Juni_So¦êderL

Markarbetet pågår och alla flerbostadshus är färdigterrasserade i rätt nivå. Borrningen av de totalt 14 hålen för bergvärme är i princip klar. För detta har vi borrat 180 meter under hus två och 200 meter under hus fyra. I dessa läggs rör som leds in i undercentraler för att sedan fördela värmen i de fem husen. Yttre vatten- och avloppsledningar är dragna till hus fyra och fem och de inre VA-ledningarna är på gång. Pumphuset som ska hantera avloppsvattnet kommer att byggas klart inom kort. I oktober anländer en gigantisk byggkran som ska lyfta byggelement till flerbostadshusen.

Parkarbetet har börjat så smått. Här planeras dammen med sin vattenspegel, liksom grönområdena, bäcken och promenadslingan. Allt ska vara klart till nästa sommar. Denna plats blir både harmonisk och idyllisk, samtidigt som den fyller en praktisk funktion. Dammen, som är på gång men ännu inte påbörjad, kommer dels att ta hand om dagvattet och även fungera som ett fint blickfång i parken.

Men det är inte bara på byggfronten som det händer stora saker. I början av sommaren blev det officiellt att Hills Golf & Sports Club arrangerar Nordea Masters som spelas 16-19 augusti 2018. Golftävlingen tillhör de publikmässigt största på den europeiska golftouren för herrar. Detta är ytterligare en sak som sätter denna natursköna trakt på kartan.

Vi önskar alla en härlig sommar!